Forretningsområder

TVERMOES ADVOKATER arbejder hovedsageligt med erhvervsret og fast ejendom samt arv og generationsskifte.
Vores klienter er både private og virksomheder.

ERHVERVSFORHOLD

FAST EJENDOM

ARVERET

Erhvervsretten er vores hovedarbejdsområde, hvor vi sørger for, at vores klienter har orden i deres aftaleforhold og opfylder krav i henhold til lovgivningen.

Vi rådgiver både private og virksomheder, herunder ejerledede virksomheder og startups.
Vores rådgivning omfatter primært:

 • Stiftelse af selskaber og virksomhedsstruktur
 • Omstruktureringer
 • Køb og salg af virksomheder, herunder due diligence
 • Generationsskifte af virksomheder
 • Ejeraftaler
 • Konvertible gældsbreve
 • Samarbejdsaftaler
 • Kontrakter
 • Bestyrelsesarbejde

TVERMOES ADVOKATER rådgiver om køb og salg af fast ejendom for både private og virksomheder.
Vores rådgivning vedrørende fast ejendom omfatter:

 • Forhandling af købsaftale, herunder pris og økonomiske forudsætninger
 • Gennemgang af juridiske dokumenter
 • Gennemførelse af handler, herunder skøde, refusionsopgørelse m.v.

Hos TVERMOES ADVOKATER har vi i mange år beskæftiget os med arveretten, som ofte også indgår i planlægningen af generationsskifte af virksomheder.

Vi håndterer blandt andet:

 • Udarbejdelse af testamenter
 • Arveretlig rådgivning
 • Behandling af dødsboer