FORRETNINGSOMRÅDER

Hos TVERMOES ADVOKATER kan vi tilbyde juridisk - og forretningsmæssig rådgivning indenfor:                                               

                                                                    

 S E L S K A B S -   o g   E R H V E R V S R E T L I G E   F O R H O L D

 • Stiftelse af selskaber
 • Kontrakt og rådgivning af primært ejerledede virksomheder og deres ejere/aktionærer
 • Køb, salg og omstrukturering af virksomheder, herunder juridisk og forretningsmæssig rådgivning, kontraktudarbejdelse og forhandling
 • Ejer/aktionæraftaler
 • Kontrakter, herunder samarbejdsaftaler vedrørende indledende og allerede indgåede
 • Udarbejdelse af direktørkontrakt og div. samarbejdsaftaler
 • Diverse ejerforhold og selskabsledelse i ejerledede små og mellemstore virksomheder og selskaber
 • Selskabers ophør og likvidation
 • Bestyrelsesarbejde
 • Generationsskifte; Rådgivning til virksomheder og privatpersoner vedrørende generationsskifte, herunder bl.a. rådgivning omkring de personlige  og skattemæssige forhold m.v.
P R I V A T R E T L I G E   F O R H O L D
 • Arveretlige forhold
 • Udarbejdelse af testamenter
 • Bobehandling

F A S T   E J E N D O M   -   E J E N D O M S R E T
 • Køb og salg af fast ejendom for private 
 • Køb og salg af fast ejendom for virksomheder.